در آرامش بخواب و برای من نیز آرامش بخواه (2)

عمو ناجی شوهر عمه‌ام بود. اسما البته. مانند پدربزرگم دوستش داشتم و مرا دوست می‌داشت. از اولین روزی که یادم می‌آید پیرمردی مهربان و شیرین و دوست‌داشتنی بود. همیشه لبخند روی لبانش بود. همیشه. و با خاطرات این 80 90 سال زندگی‌اش همه را به […]

ادامه ی مطلب