انتقام هفت برابری

انتقام هفت برابری! خودم هم قبول دارم! اسم به شدت عجیب و شاید خنده‌داری را برای پستم انتخاب کردم! مطمئناً کسی نمی‌تواند حدس بزند منظورم چیست! (کلا فلسفه‌ی وجودی نام گذاری پست‌ها را زیر سوال بردم!) اما خوب آن‌چنان هم بی معنا نیست! انتقام هفت […]

ادامه ی مطلب